فارسی
هتل بین‌المللی اسپیناس
237 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 3 سال

آشپز ایرانی و فرنگی

237 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 1 سال

مهماندار

401 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 5 سال

مدیر رستوران