فارسی
هتل بین‌المللی اسپیناس
118 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 1 سال

انتظامات / حراست

0 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: اینترنشنال (بلوار کشاورز)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 3 سال

تکنسین تاسیسات مکانیک و برق