فارسی
هتل بین‌المللی اسپیناس
16 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 5 سال

مدیر رستوران