استخدام در گروه هتل های اسپیناس

58 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 3 سال

آشپز ایرانی و فرنگی

4 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 1 سال

مهماندار

استخدام مهماندار در هتل اسپیناس پالاس
4 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: پالاس (سعادت آباد)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 5 سال

مدیر رستوران